Hva skjer ved parterapi?

Emosjonsfokusert parterapi (EFT) er terapi for par som fremdeles er glad i hverandre og vil fortsette å leve sammen, men som savner kontakten og tryggheten som har vært i forholdet tidligere.

Hva skjer ved parterapi?

Av EFT-terapeut Toril Hepsø


 «Vi vil virkelig ikke skilles! Vi har to små barn, og vi er glad i hverandre, men nå er stemningen konstant dårlig mellom oss, vi trenger hjelp for å komme ut av dette dårlige sporet. Jeg er redd for at vi er i ferd med å ødelegge det fine mellom oss»

Dette utsagnet kom fra en kvinne i første samtale på familievernkontoret. Fortvilelsen og alvoret preget ansiktet hennes, og tårene var ikke langt unna. Hun tittet over på ham som bekreftet utsagnet hennes. «Ja, det er virkelig ikke noe som er hyggelig eller morsomt lenger, selv små ting blir det krangler rundt. Vi er egentlig glad i hverandre, men hvor ble kjærligheten av?»

Ikke sjelden beskriver par samlivet sitt på denne måten, som fastlåst og vanskelig, til tross for at de veldig gjerne vil ha det bedre og fortsatt er glad i hverandre. Det er stort håp for et slikt par, de innser at de ikke trives i parforholdet sitt, de håper begge på hjelp for å få det bedre. De er fortsatt glad i hverandre, selv om de sjelden får følelsen av det for tiden.

Hva er EFT parterapi

Emosjonsfokusert parterapi (EFT) er terapi for par som fremdeles er glad i hverandre og vil fortsette å leve sammen, men som savner kontakten og tryggheten som har vært i forholdet tidligere.

I EFT tenker man seg at alle par har et mønster som de går seg vill i av og til. Jo oftere dette negative mønsteret dukker opp, jo vondere kjennes det for paret. Dette mønsteret er en felles fiende av dem begge. Det stjeler mulighet for glede og gode øyeblikk.

Anja og Tor, fikk hjelp med EFT parterapi, og er brukt om eksempel for å beskrive hvordan terapeuten går frem i denne metoden.

Første del av EFT terapien går ut på å finne mønsteret og bli bedre kjent med hva som skjer inni hver av partene.

Ofte er det lettere å få tak i det den andre gjør, som starter en dårlig følelse i en selv. Anja er raskt ute med å påpeke at Tor glemmer ting og ikke tar ansvar. Han glemmer å handle, han glemmer når de skal få besøk, han har til og med glemt at de skal ha barnebursdag. Jeg spør Anja hva hun gjør da. Hun sier at hun blir sint og irritabel. Før kunne hun også le litt av det, se det komiske i det, men nå blir hun opprørt. Og når hun er sint, irritabel og opprørt, da kritiserer hun Tor, og noen ganger blir hun så sint at hun sier slike ting som: «Du er fullstendig uansvarlig! Du er som en liten gutt! Det er ikke noe hjelp i deg, du kan like gjerne dra pokker i vold!» Det Tor gjør når Anja slenger slike ting mot ham er noen ganger å si liknende ting tilbake, som f eks «Bra du er så perfekt da! Hvis du ikke demper deg, så går jeg!» Begge er rasende, og Tor går gjerne inn i et annet rom eller tar seg en sykkeltur. Begge blir tause, og ingen tar lenger initiativ til å snakke om det. Begge har nok med å roe ned seg selv.

Så kommer turen til å snakke om hva de føler.

For enda er ikke hele mønsteret snakket om. På det ytre plan er det nå tydeligere hva som skjer, Anja blir sint og slenger usaklige kommentarer til Tor. Tor blir sint på Anja og slenger usaklige kommentarer tilbake. Begge er rasende. Tor fjerner seg for å roe seg ned. Anja fortsetter med ting hun er i gang med, men inni henne er det et stort opprør. Dette sinnet inni dem, klarer de å roe ned selv, men det blusser raskt opp igjen når det dukker opp en ny situasjon.

I EFT spør terapeuten om følelsen som ligger under sinnet. «Når du, Anja, blir så sint og sier disse tingene til Tor om at han er ansvarsløs og kan dra pokker i vold, hva kjenner du inni deg da? Anja trekker pusten og lener seg tilbake. Hun får tak i en helt annen følelse enn sinne. Hun kjenner at hun blir veldig lei seg. Hun kjenner seg alene om ansvaret og kjenner usikkerhet på om Tor bryr seg om henne og respekterer henne. Når han glemmer ting føler hun seg alene, og hun føler at hun ikke er viktig for ham. Når han blir sint og svarer henne, føler hun at han ikke respekterer henne eller forstår hvordan hun har det. Når han går fra henne eller setter seg på sykkelen føler hun at han forlater henne, og hun blir utrygg på Tors kjærlighet.

Anja er helt rolig og på gråten. Hun føler at hun er kommet til sakens kjerne i seg selv.

Terapeuten setter dette Anja forteller inn i mønsteret. «Så inni deg kjenner du at du blir lei deg. Du kjenner deg ikke respektert, og du kjenner deg helt alene. Du kjenner deg utrygg og forlatt. Og når du føler det slik, så prøver du å roe deg ned og blir taus, for det er ingen trøst eller forståelse å hente hos Tor. Eller du fortsetter med å kritisere ham og si usaklige ting til ham når han kommer tilbake. Anja nikker og ser sammenhengen i hva hun føler inni seg og hva hun viser Tor på utsiden.

Så er det Tors tur til å gå videre. Terapeuten sier: «Når du ser hvor sint Anja er og hører de tingene hun slenger mot deg, at du er uansvarlig, at du kan dra pokker i voll, da blir du sint og får lyst til å forsvare deg. Og da slenger du giftige kommentarer tilbake, sarkasme eller trusler om å gå hvis hun ikke stopper. Men inni deg, under dette raseriet som koker, hva kjenner du der?

Tor blir ettertenksom. Han synes det er vanskelig og svarer at han føler det bare er helt tomt der. Vi snakker om tomt og hva det føles som, og etter hvert kan Tor kjenne at han føler seg verdiløs. Han kjenner at han ikke er bra nok, og at Anja ikke er glad i den han er. Tor kjenner også at han skammer seg over å glemme viktige ting, og at han forakter seg selv for det.

Terapeuten kan nå beskrive dette parets mønster i sin helhet. Det består av både følelser og handlinger som synes, og underliggende følelser som trigges av det som vises og sies mellom dem.

Når paret bedre forstår det dårlige mønsteret sitt, ser de også at de begge er aktive bidragsytere til å opprettholde det. De kjenner også igjen at dette mønsteret gjentar seg, uansett hvordan konflikten starter ut. Tor opplever at Anja sjefer og kommanderer, lenge før han eventuelt har glemt noe. Han liker ikke tonen hun har lagt seg til og blir stresset av det, hører ikke etter. Han beskytter seg ved å stenge henne ute.

Neste fase i EFT terapien handler om å utforske mer av følelsene inni dem dette mønsteret skaper.

Her er trygghet og tillit viktig. Paret blir interessert i hverandres innside, og da er det ikke så risikofylt å dele de sårbare følelsene. Når Anja legger bort den kritiske tonen og lytter til Tor, kan han orke å snakke om hvor verdiløs han kjenner seg og frykten for at hun ikke er glad i ham lenger. Når Tor deler disse følelsene, og sier det direkte til Anja, skjer det noe med henne. Hun ser hans smerte, hun kan leve seg inn i den, og hun tar ham imot og forstår ham bedre. Terapeuten bidrar med å senke tempoet og bli værene lenge i denne dialogen. Ofte oppstår det da øyeblikk av varm kontakt og trygghet.

Når Tor opplever at Anja er varm og forståelsesfull, at han ser kjærligheten i øynene hennes, blir det lettere for ham å høre på henne når hun skal dele fra sin innside. I stedet for å stenge av, bli stresset eller forlate rommet, kan han åpne opp og høre på henne. Det at Anja merker at Tor er tilstede, at han er interessert og lytter, gjør at hun våger å dele sine sårbare følelser. Hun snakker dempet, og er over i det triste. Hun kan fortelle ham hvor alene hun kjenner seg, og hun får anerkjennelse eller støtte fra ham. Dette gjør henne usikker på om han bryr seg om henne, om hun betyr noe for ham lenger.

For noe par tar det tid å bli så trygge sammen at de kan dele med hverandre hva de kjenner innerst inne. Terapeuten hjelper til med å skape ro og oversikt over det som skjer. Terapeuten følger tett opp prosessen ved å sette ord på det som skjer i timen og ved aktivt å stoppe opp og senke tempoet så paret kan kjenne et trygt rom.

Det som skjer i en EFT parterapi  er at paret først forstår at de er fanget i et mønster de begge er et offer i og begge bidrar til å opprettholde. De ser ikke lenger ensidig på den andre som en håpløst dårlig partner, men at det er en dynamikk mellom dem som begge starter og holder i gang. Paret blir på lag mot det dårlige mønsteret som overskygger kjærligheten mellom dem.

Deretter hjelper terapeuten paret til å få nye gode opplevelser ved at begge får delt hvor vondt de har det på innsiden. Sinne og frustrasjon er byttet med å dele sårbarhet. Der hvor par fortsatt er glad i hverandre, åpnes døra hvor støtte, forståelse og empati har ligget i dvale. Det oppstår fine øyeblikk av varme og kontakt som begge lengter etter. Når par har gjort dette noen ganger i terapi, skapes en ny måte å forholde seg triggerne for å havne i det dårlige mønsteret. Når Tor forstår hvor mye han sårer Anja ved å glemme ting, vil han glemme mindre. Når Anja forstår hvor mye hun sårer Tor med den kommanderende måten å snakke til ham på, jo mer vil hun snakke respektfullt til ham. På den måten vil paret sjeldnere vikle seg inn i det dårlige mønsteret.

Når mønsteret allikevel kommer på besøk, har paret fått tilgang på andre sider av seg selv enn å svare med samme mynt. Hvis Tor glemmer noe som er viktig for Anja kjenner hun mest sannsynlig at hun fortsatt blir irritert. Hun har nå lært seg å ikke fyre av mot ham på bakgrunn av sinnet. Hun kjenner etter litt lenger og får tak i følelsene som ligger under. Hun har lært seg og har erfaring med å snakke til ham fra det stedet i seg. I stedet for å snakke kommanderende og strengt, kan hun nå f eks si: «Synd du glemte dette Tor, jeg er lei meg akkurat nå. Den følelsen av å være alene om alt, kommer tilbake, og jeg kjenner meg så uviktig for deg». Måten Anja snakker til Tor på og innholdet i det hun sier gjør Tor i stand til å bli stående der og åpne opp for hva hun deler med ham. Tor kan ta et skritt nærmere Anja når han ser og hører at hun er lei seg. Han kan bare holde rundt henne, hvis han må tenke seg litt om. Så kan han f eks si: «Det skjønner jeg, Anja. Jeg beklager at jeg glemte det, noen ganger bare glipper det, selv om jeg glemmer mindre nå enn før. Og jeg vil virkelig ikke at du føler deg alene og at du ikke er viktig for meg. Jeg er her, og du er viktig for meg. Kjenner du det?» Måten Tor møter Anja på roer henne umiddelbart ned. Hun tar imot hans beklagelse og lar seg trøste. Hun stoler på ordene hans og klemmen hans. Hun kjenner der og da at han bryr seg om henne.

Klimaet det dårlige mønsteret hadde skapt mellom Anja og Tor førte også til at de ikke planla å gjøre noe sammen som kjærester lenger, og de hadde svært sjelden sex. Når de en sjelden gang hadde sex kjente de begge på en emosjonell avstand, kyssing og kroppskontakt var ikke så naturlig lenger. Sex ble litt mekanisk. Som en følge av å bryte det dårlige mønsteret fikk begge gode følelser for hverandre igjen og følelsen av kontakt. Dette førte til de kjente seg oftere som kjærester igjen og den fysiske kontakten med kyss i hverdagen ble igjen naturlig. Lysten på sex ble sterkere og den seksuelle opplevelsen rikere. De kjente seg nær hverandre både psykisk og fysisk. Begge hadde savnet den gode opplevelsen av kontakt når de lå sammen.

Hvor lang tid tar det?

Anja og Tor kom til 10 samtaler på familievernkontoret. Par er forskjellige, og det varierer hvor mange timer par trenger for å kjenne seg trygge på at de sammen vet hvordan de kan stoppe mønsteret og reparere mellom seg, når en eller begge blir trigget av noe som skjer eller blir sagt.

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.