Minoritetsfamiliers tanker

Rapport om familierådgivning blant muslimske familier viser familiens sentrale betydning og rolle generelt for muslimer i alle faser i livet.

Minoritetsfamiliers tanker

Erfaringer med familierådgivning innad i og utenfor familien

Spesielt er familien viktig i forbindelse med konflikter og konfliktløsning. Funn fra tidligere forskning bekrefter minoritetsbefolkningens generelle skepsis til offentlige tjenester og opplevelsen av å ikke bli forstått.

Rapporten er en del av samarbeidsprosjekt mellom Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og Stiftelsen Kirkens familievern. I forbindelse med prosjektet er det også produsert tre filmer.

Last ned rapporten her

Aktuelt

SIK- rapport

Kirkens familievenn har fått utarbeidet en rapport om minoritetsfamiliers oppfatning av familievernet.

Familievernutvalget - høringsuttalelse

Stiftelsen Kirkens Familievern har avgitt høringsuttalelse til det regjeringsoppnevnte Familievernutvalget.

Det går bra

Det var hun som hadde tatt kontakt. Paret ønsket parterapi. De hadde hatt en periode med mye krangling, og orket ikke ha det sånn lenger.