Vanskelig å bli fratatt omsorg for barn

Det kan være en enorm påkjenning å bli fratatt omsorgen for barn uten selv å ha samtykket til det.

Vanskelig å bli fratatt omsorg for barn

Mange foreldre klarer ikke å forstå hvorfor barnevernet grep inn. Forskning viser at skam og selvmordstanker kan prege foreldre som har blitt fratatt sine barn.

Foreldre forteller om det som oppleves som en umenneskelig påkjenning, og om hvor alene en føler seg i etterkant av en omsorgsovertakelse. Særlig kan det være krevende møter med lokalsamfunnet. Felles for foreldrene vi har møtt er at å komme til familievernet beskrives som viktig for å komme seg videre.

Barnevernet er et vern for barn. Dette er tydelig forankret i Lov om barnevernstjenester. Barna er ikke tjent med foreldre som har et konfliktfylt forhold til barnevernet.

God ivaretakelse av barn handler derfor også om å ivareta foreldrene. Barna har det ikke bra om foreldre er dypt deprimerte, går med selvmordstanker, er sinte og har et konfliktfylt forhold til barnevernet. Familievernkontoret er et sted der foreldre kan tas hånd om og gis forståelse og verktøy til å håndtere den nye foreldrerollen.

 Familievernet er et landsdekkende og frivillig tilbud til alle foreldre, også til foreldre som er fratatt omsorg for barna sine. Vi vil gi hjelp til å bearbeide følelser og opplevelser rundt omsorgsovertakelsen, og gi veiledning til ny foreldrerolle. Og flere steder i landet tilbyr vi gruppesamtaler der en møter foreldre i samme situasjon.

Målet er at barn og foreldre skal kunne ha en best mulig relasjon selv om de ikke bor sammen.

Godt foreldrearbeid er ikke en motsetning til, men snarere en svært viktig forutsetning for godt barnevern til barnas beste.

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.