Vanskelig å bli fratatt omsorg for barn

Det kan være en enorm påkjenning å bli fratatt omsorgen for barn uten selv å ha samtykket til det.

Vanskelig å bli fratatt omsorg for barn

Mange foreldre klarer ikke å forstå hvorfor barnevernet grep inn. Forskning viser at skam og selvmordstanker kan prege foreldre som har blitt fratatt sine barn.

Foreldre forteller om det som oppleves som en umenneskelig påkjenning, og om hvor alene en føler seg i etterkant av en omsorgsovertakelse. Særlig kan det være krevende møter med lokalsamfunnet. Felles for foreldrene vi har møtt er at å komme til familievernet beskrives som viktig for å komme seg videre.

Barnevernet er et vern for barn. Dette er tydelig forankret i Lov om barnevernstjenester. Barna er ikke tjent med foreldre som har et konfliktfylt forhold til barnevernet.

God ivaretakelse av barn handler derfor også om å ivareta foreldrene. Barna har det ikke bra om foreldre er dypt deprimerte, går med selvmordstanker, er sinte og har et konfliktfylt forhold til barnevernet. Familievernkontoret er et sted der foreldre kan tas hånd om og gis forståelse og verktøy til å håndtere den nye foreldrerollen.

 Familievernet er et landsdekkende og frivillig tilbud til alle foreldre, også til foreldre som er fratatt omsorg for barna sine. Vi vil gi hjelp til å bearbeide følelser og opplevelser rundt omsorgsovertakelsen, og gi veiledning til ny foreldrerolle. Og flere steder i landet tilbyr vi gruppesamtaler der en møter foreldre i samme situasjon.

Målet er at barn og foreldre skal kunne ha en best mulig relasjon selv om de ikke bor sammen.

Godt foreldrearbeid er ikke en motsetning til, men snarere en svært viktig forutsetning for godt barnevern til barnas beste.

Aktuelt

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.