Familiesamtaler

Ingen familier eller problemer er helt like. På familievernkontoret får dere hjelp til det som er vanskelig akkurat for dere. 

Enten dere er førstegangsforeldre med små barn eller erfarne foreldre, kan det være strevsomt å få familielivet til å fungere.

Små og store konflikter mellom foreldre og barn er ikke uvanlig. Foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling, men noen ganger kan barn ønske noen andre å snakke med. Familievernet ønsker at barn deltar i samtalene, der det er mulig. Nye familieforhold med for eksempel særkullsbarn eller ny partner som ikke har barn fra før, gir ofte utfordringer. Det kan også være problemer mellom generasjonene i familien.

Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp:

  • samspillet i familien
  • problemer mellom generasjonene
  • førstegangsforeldre som skal omstille seg til å ta ansvar og gi omsorg
  • utfordringer med dine, mine og våre barn
  • hjelp til foreldresamarbeid mellom ekspartnere
  • konflikter mellom ulike kulturer
  • tilbud til foreldre og barn ved fysisk eller psykisk vold i familien
  • sykdom og tap
  • tvangsekteskap og andre skadelige praksiser

Har du andre spørsmål eller ønsker du å vite mer om dette temaet, kontakt ditt lokalkontor

Aktuelt

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.