Fremkommende Barnegruppa

Samtalegruppe

etter foreldres samlivsbrudd

for barn mellom 9 og 12 år

 

 • Vi vet at samlivsbrudd og det å bo i to hjem kan være vanskelig både for foreldre og barn.
 • Barn kan ha behov for å snakke om tanker og følelser.
 • Å delta i gruppe gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som opplever det samme, og med andre voksne enn foreldrene.
 • Evaluering viser at deltakelse i slike grupper kan bidra til at barn blir bedre i stand til å sette ord på det de opplever, og formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene.
 • Dette kan hjelpe barn i møte med utfordringer i hverdagen.

 

        Gruppa vil ha 5 til 8 deltakere.

       

Konkrete tema som tas opp:

 • Familien min.

Barna tegner husene de bor i og familiene de lever sammen med.

 • Bruddet mellom foreldrene – hva husker barna.
 • Ulike følelser.
 • Nye kjærester + steforeldre og stesøsken
 • Barnas egne ønsker og råd til foreldre.  
 • Framtida – når jeg blir voksen.

 

Vi starter alle møtene med å spise sammen, og avslutter med lek/formingsaktivitet.

 

Sted: Familievernkontoret. Carl Johans gt.3, Trondheim.

 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Familievernkontoret på telefon: 739 90 500

Anette Hoell anette.hoell@bufetat.no

 

 

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.