Bufferkurs for par (kveldskurs) - Familievernkontoret avd. Hallingdal

Samlivskurs for par

Ønsker dere å utvikle dere som par?
Går dere i de samme mønstrene og tar hverandre for gitt?


I kurset vil vi ha fokus på å styrke parforholdet, hverdagskjærligheten og samholdet.
Hvordan håndtere utfordringer vil også være en del av kurset.

Kurset består av en undervisningsdel som foregår i plenum og øvelser dere gjør sammen som par. 
Dere trenger ikke dele noe i plenum.

Kurset går over 5 ettermiddager à ca 2 timer.

OBS: Kurset gjennomføres digitalt pga smittesituasjonen ift Covid-19.

Tid:
Oppstart 16. februar 2022.

Kursdager:
Onsdag 16. februar kl. 15.30-17.30
Onsdag 23. februar kl. 15.30-17.30
Onsdag  9. mars kl. 15.30-17.30
Onsdag 16. mars kl. 15.30-17.30
Onsdag 23. mars kl. 15.30-17.30

Sted:
Digitalt.  (Familievernkontoret Ringerike – Hallingdal, avdeling Hallingdal, Torget 5 c, 3570 Ål)

Påmelding:
Det er fortløpende påmelding via skjemaet nedenfor.  Påmeldingsfrist: Innen 2. februar 2022.

Kontakt:
Har du spørsmål om kurset, vennligst ta kontakt med Familievernkontoret Ringerike – Hallingdal på tlf. 32 12 33 44 eller e-post familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

 

Aktuelt

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.