Emosjonsfokusert foreldrekurs: Gi barnet en god relasjon til begge foreldrene når samarbeidet er vanskelig. Starter 1.februar 2023

Et kurs for foreldre som ønsker å hjelpe barna med å ha et godt forhold til den andre forelderen, selv om det er vanskelig. Kurset strekker seg over fire halve dager

Hvor: Familievernkontoret Christiania, Dronningensgate 8a

Dato: onsdag 1.februar og  torsdag 2.februar. torsdag 9.februar og torsdag 16.februar 2023

Klokkeslett: 13:00-15:30 alle dager

Kursholdere: familieterapeut Mette Norman og psykologspesialist Ask Svelmo Nilsen

Mer om kurset:
Dette er et kurs for omsorgspersoner som ikke lenger er sammen. Målet med kurset er å legge til rette for at barnet kan ha et godt forhold til begge sine foreldre.

Etter et brudd kan det være vanskelig å være raus eller snakke positivt om den andre forelderen. Samarbeidet mellom de voksne kan være krevende. Vi vet imidlertid en del om at det er en styrke for barn og ungdom å ha en god relasjon til begge sine foreldre. Dette kurset vil hjelpe med å holde fokus på barnets behov for et godt forhold til de viktige voksne rundt seg, uten at egne såre følelser kommer i veien.

Kurset er basert på prinsipper fra Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre passer for alle foreldre som ønsker å bli tryggere i sin rolle som forelder og omsorgsgiver. Fokus i kurset er på ulike ferdigheter som kan styrke kompetansen som forelder: ferdigheter som anerkjennelse (validering), grensesetting, reparasjon og arbeid med egne følelser.

Hvem passer det for? Kurset retter seg mot deg som ønsker hjelp til at barnet kan ha et godt forhold til ekspartner. Det eneste som kreves av deg for å bli med på kurset, er et ønske om å jobbe deg gjennom egne krevende følelser, for å kunne være mest mulig støttende for barnet ditt.

Påmelding: Bindende påmelding til alle dagene. Vi tar forbehold om at kurset ikke er fulltegnet.

Kurset er gratis. Det er mulig for to ekspartnere å delta på samme kurs dersom man klarer å samarbeide tilstrekkelig godt. 

 

Har du spørsmål om kurset kan du kontakte Familievernkontoret Christiania på telefon 23 28 39 40 eller send en e-post til: familievernkontoret.christiania@bufetat.no

 

 

 

 

 

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.