Hva med oss/Hva med meg

Inspirerende kurs for dere/deg med barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kursene holdes på gode hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kurset starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj. Erfarne fagfolk leder kursene.

Kurstilbud 2022:

Samlivskurs for par på Holmen Fjordhotell:
11.-13. februar
11.-13. mars 
16-18. september
28-30. oktober

Kurs for aleneforeldre på Holmen Fjordhotell:
29. april-01.mai

Oppfølgingskurs for par på Holmen Fjordhotell:
14-16. oktober

Egenandel er:
kr. 1000,- per par på parkurs
kr. 500,- per person på aleneforeldrekurs

Ta kontakt med:
Familievernkontoret Christiania
Telefon 23 28 39 40
familievernkontoret.christiania@bufetat.no

For mer informasjon og påmelding, se:
www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/Hvamedoss/
 

 

 

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.