Kurs for foreldre med utfordrende samarbeid etter samlivsbrudd

Om barns reaksjoner på konflikt mellom foreldre

Vi møtes en gang og kurset varer i to timer. Det er et kurs for foreldre med et høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd. Det er hovedsakelig forelesningsform, men det vil bli stilt refleksjonsspørsmål man vil få tid til å gjennomføre, det forventes ikke at du deler dine personlige erfaringer. Terapeutene snakker om forskjellige temaer, slik som: Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn? Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt? Hvordan du kan forstå konflikt og dens mekanismer. Dere vil få råd for å dempe konflikter.

Kurset tar ikke for seg temaer knyttet til vold.

Kurset er gratis og holdes digitalt. 

Vi prøver å gjennomføre kurset ca. en gang i starten av måneden.

Kurs 1:
​Tid:
Torsdag 13. april kl. 09.00-11.00
Sted: Kurset er digitalt. Innkalling vil bli sendt på e-post til alle påmeldte. 
Arrangør: Familievernkontoret i Follo, Idrettsveien 7, 1400 Ski.
Påmeldingsskjema finner du her: https://www.bufdir.no/familie/familievernkontorer/oversikt/follo/kurs/digitalt-kurs-for-foreldre-med-utfordrende-samarbeid-etter-samlivsbrudd2/

Kurs 2:
​Tid:
Torsdag 4. mai kl. 09.00-11.00
Sted: Kurset er digitalt. Innkalling vil bli sendt på e-post til alle påmeldte. 
Arrangør: Familievernkontoret i Follo, Idrettsveien 7, 1400 Ski.
Påmeldingsskjema finner du her: https://www.bufdir.no/familie/familievernkontorer/oversikt/follo/kurs/digitalt-kurs-for-foreldre-med-utfordrende-samarbeid-etter-samlivsbrudd22/

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.