Kurs for foreldre med utfordrende samarbeid etter samlivsbrudd - Familievernkontoret avd. Hallingdal

Kurs for foreldre med utfordrende samarbeid ved samlivsbrudd.

Velkommen til et  2-timers gratis kurs for foreldre med utfordrende samarbeid ved samlivsbrudd.

Noen samlivsbrudd fører med seg utfordringer i foreldresamarbeidet. Vi tilbyr et to-timers kurs hvor vi blant annet tar opp hvilke konsekvenser dette kan ha for barna, og gir gode råd som kan dempe konflikter. 

Vi anbefaler at begge foreldre deltar på kurset. 
Kurset består av teori i plenum. Deltakerne deler ikke egne erfaringer eller historier med andre kursdeltakere. Kurset er gratis.  

Tema:
Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
Råd for å dempe konflikter   

Tid:
Vi har ikke satt dato for neste kurs. Avhenger av etterspørsel. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Sted:
Familievernkontoret Ringerike – Hallingdal, avdeling Hallingdal, Torget 5 c, 3570 Ål.

Påmelding:
Det er fortløpende påmelding. Benytt skjemaet nedenfor eller på telefon 32 12 33 44.

Kontakt:
Har du spørsmål om kurset, vennligst ta kontakt med Familievernkontoret Ringerike – Hallingdal på tlf. 32 12 33 44 eller e-post familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Aktuelt

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.