Minikurs - Familievernkontoret Christiania 7.desember 2022

Minikurset "Konfliktfylt samarbeid" er et kurs for foreldre med høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd. Noen samlivsbrudd fører med seg utfordringer i foreldresamarbeidet. Vi tilbyr et to-timers kurs hvor vi snakker om hvilke konsekvenser dette kan ha for barna, og gir gode råd som kan dempe konflikter. 

 

På kurset vil to terapeuter ved kontoret fortelle om teori og det er ikke lagt opp til aktiv deltakelse. Det vil si at deltakere ikke har anledning til å dele egne erfaringer eller historier.
 
Tema

Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?

Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?

Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer

Råd for å dempe konflikter

 

Kurset er gratis, men påmelding kreves.
Påmeldingsfrist mandag 28.november

 

Tid: 7.desember 2022 kl. 13.00-15.00

 

Sted: Familievernkontoret Christiania Dronningens gate 8 a 0152 Oslo

 

Kursholdere er Ask Nilsen & Mette Norman

 

For mer informasjon ta kontakt med oss på telefon 23 28 39 40 eller e-post: familievernkontoret.christiania@bufetat.no

 

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.