Øvre Telemark

Kontoret i Øvre Telemark dekker kommunane Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord, Midt-Telemark, Notodden, Hjartdal og Tinn. Kontoret er ein del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lovar og reglar. Du treng ikkje henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

Øvre Telemark

Telefon 35 06 68 50

Telefontid alle dagar: 08.30 – 15.00

E-post: familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no 

Åpningstider: 08.00 – 15.30

 

 

 

Vi tilbyr familieverntenester til enkeltpersonar, par, familier og grupper i kommunane.

De fleste kjem til oss for rådgivning og samtaler om kvardagsproblem, og når det er vanskar, konflikter eller kriser i familien. Du kan heilt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost.

På kontoret møter du erfarne familieterapeuter og meklerar. Alle som jobbar her har taushetsplikt.

Ventetid hjå oss er for tida

Mekling: inntil 3 veker

Familieterapi: inntil 4 veker

Parterapi: inntil 4 veker

Ventetida kan vere litt lengre på Rjukan og Notodden.

Frå tid til anna opplever dei fleste personar, par og familiar mellommenneskelege konfliktar, vanskar og kriser. Dette er ein naturleg del av det å tilhøyre ein familie eller vere i eit parforhold.

Ofte klarer familien eller paret å finne ein måte å tilpasse seg utfordringane, slik at det blir til å leva med. Nokon gonger blir utfordringane så store at ein ikkje kjem vidare uansett kor hardt ein prøvar.

Hvis ein strevar for lenge med uløyste problem, kan dei utvikle seg til så store påkjenningar at det medfører redusert arbeidsevne, livsutfoldelse og i verste fall fysiske eller psykiske lidingar. Då kan det vere nyttig å søkje hjelp ved familievernkontoret. Ved å snakke med ein utanforståande fagperson kan ein få ny innsikt og andre tilnærmingsmåtar til problema.

 

Hovudkontoret er i Seljord, men vi har også kontor på:

Rjukan, Psykiatriens hus,
Storgata 7, 3660 Rjukan

Vi er på Rjukan mandag i oddetallsveker.

Notodden, Barne- og familiesenteret,
Skolegata 11, 3674 Notodden

Vi er på Notodden kvar onsdag.

For å bestille time til kontoret på Rjukan eller Notodden tek du kontakt med kontoret i Seljord, tlf 35 06 88 50.

Vi kan også kontaktast på e-post: familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no

Ingen kommende kurs

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.