SAMMEN OM MULIGHETENE.

SAMMEN OM MULIGHETENE.

Stiftelsen har 11 lokalkontor over hele landet.
Alle kontorene har driftsavtale med Staten gjennom Bufdir/Bufetat og betjener ca. 1/3 av landets kommuner.

Her finner du generell informasjon om våre tjenester
og mye stoff knyttet til vårt fagfelt.

Familievernkontoret (i/for):

Christiania torv (Oslo, Asker og Bærum)
Follo
Hallingdal
Haugalandet
Mosjøen
Otta
Ringerike
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Øst-Finnmark
Øvre Telemark

Stiftelsen sentralt yter ingen tjenester direkte mot publikum.

Terapeuten skriver:

Familievernkontoret Christiania torv – Oslo, Asker og Bærum har samlet noen av de vanligste spørsmålene de får ved familievernkontoret. Her finner du gode idéer enten det gjelder hvordan man skal ta vare på parforholdet, hvordan man går frem når man velger å skille lag eller hvordan man best kan samarbeide om barna etter et brudd.  
Les mer...
 

Vi lever alle i en sammenheng med andre. Vi tar vare på, og blir tatt vare på av de som er rundt oss.

Fra tid til annen opplever de fleste personer, par og familier mellommenneskelige konflikter, vansker eller kriser.
Dette er en naturlig del av det å tilhøre en familie eller være i et parforhold. Ofte klarer familien eller paret å finne en måte å tilpasse seg utfordringene, slik at de blir til å leve med. Noen ganger blir utfordringene så store at man ikke kommer videre uansett hvor hardt man prøver.

Hvis man strever for lenge med uløste problemer, kan de utvikle seg til så store påkjenninger at det medfører redusert arbeidsevne, livsutfoldelse og i verste fall fysiske eller psykiske lidelser. Da kan det være nyttig å søke hjelp ved familievernkontoret. Ved å snakke med en utenforstående fagperson, kan man få ny innsikt og andre tilnærmingsmåter til problemene.

En inspirasjonsfilm om foreldresamarbeid

En inspirasjonsfilm om foreldresamarbeid

Publisert 

Så gi hverandre hånden på det - en inspirasjonsfilm om foreldresamarbeid laget av Familievernkontoret Christiania torv.

Informasjonsfilm om "Hva med oss?"

Informasjonsfilm om "Hva med oss?"

"Hva med oss?" er et kursprogram for par som har barn med nedsatt funksjonsevne.
Vi forsøker også å nå minoritetsgrupper med dette budskapet.
Familievernkontoret Christiania Torv har laget en informasjonsfilm på 6 språk.
Les mer om Informasjonsfilm om "Hva med oss?"

Økonomisk utroskap

Økonomisk utroskap

Økonomi er et sammensatt tema, og det kan for mange være tabu å slite økonomisk. Derfor kan man lett bli alene og ensom med problemet når en i parforholdet har vært utro.

Av psykologspesialist Toril Reitan
Les mer om Økonomisk utroskap