Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Av Geir Vik, leder Familievernkontoret Otta SKF, Tor-Andre Ribe-Andersen, leder Familievernkontoret Follo SKF, Kirsti Dybvik Garpe, leder Familievernkontoret Christiania SKF, Jan Helge Strøm, leder,Familievernkontoret Øst-Finnmark SKF, Geir Hultgren, leder Familievernkontoret Sør-Trøndelag SKF,Frøydis Stoveland Dekko, leder Familievernkontoret Ringerike og Hallingdal SKF, Randi Orhammer, lederFamilievernkontoret Haugalandet, SKF, Cathrine Steffensen, leder Familievernkontoret Sør-Rogaland, SKF,Gunnar Ofte, leder Familievernkontoret Øvre Telemark, SKF,Lise Langø, leder Familievernkontoret Mosjøen, SKF og Solveig Kopperstad Bratseth, direktør Stiftelsen Kirkens Familievern.

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019). På tross av denne klare meldingen har ikke Regjeringen bevilget midler i statsbudsjettet til en nødvendig opptrappingsplan av Familievernet.

I mange år har myndighetene konsentrert innsatsen på familievernområdet rundt mekling ved samlivsbrudd, høykonflikt og vold og spesifikke samtaler med barn. Familievernets 550 ansatte har hjulpet mange barn og foreldre i bruddsituasjoner. Reparasjon og hjelp når krisen først er tilstede er selvsagt viktig, men det har gått på bekostning av kjerneoppgavene i familievernet: parterapi og familiebehandling.  Enkelt sagt har fokuset vært å slukke branner og redde restene fremfor å vektlegge terapiprosessene som forebygger storbranner i norske familier.

Vi vet at mange brudd kan unngås med høyere fokus på parterapi og familiefungering. Nye retninger innen parterapi har gitt lovende resultater. Utfordringen er at det krever både teoretisk og praktisk kompetanse for å beherske metodene. Men i mange år har det ikke vært egne kompetansemidler eller utviklingsfokus på parterapi. Gode foreldreskap har vært et mål, uten å skjele bevilgningsmessig til kompetansen som bygger dem, nemlig gode parforhold. I lengden gir ikke dette mening.

Familievernet trenger en opptrappingsplan på lik linje med det både psykiatri og rusbehandling har hatt. Det er på tide at vi som leverer familietjenester får muligheter for kompetanseheving, fagutvikling og forskning. Årets statsbudsjett gir ikke rom for et kompetansemessig løft. Vi antar dette er en glipp og oppfordrer regjeringen til å følge anbefalingen fra sin egen utredning om familievernet: Styrk parterapien.

Aktuelt

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.

Jul i to hus

«Men hva med jul?» Mange foreldre i bruddfase kjenner det spørsmålet. Det setter seg i magen, ja hvordan blir det? Feire sammen, klistre på smilet å late som alt er greit? Feire med barna, måtte trøste dem fordi de savner eller tenker på den andre forelderen? Eller selv feire uten barna, blir det jul da? Hva er riktig, hva er best for barna? Hva vil barna egentlig?