Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Av Geir Vik, leder Familievernkontoret Otta SKF, Tor-Andre Ribe-Andersen, leder Familievernkontoret Follo SKF, Kirsti Dybvik Garpe, leder Familievernkontoret Christiania SKF, Jan Helge Strøm, leder,Familievernkontoret Øst-Finnmark SKF, Geir Hultgren, leder Familievernkontoret Sør-Trøndelag SKF,Frøydis Stoveland Dekko, leder Familievernkontoret Ringerike og Hallingdal SKF, Randi Orhammer, lederFamilievernkontoret Haugalandet, SKF, Cathrine Steffensen, leder Familievernkontoret Sør-Rogaland, SKF,Gunnar Ofte, leder Familievernkontoret Øvre Telemark, SKF,Lise Langø, leder Familievernkontoret Mosjøen, SKF og Solveig Kopperstad Bratseth, direktør Stiftelsen Kirkens Familievern.

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019). På tross av denne klare meldingen har ikke Regjeringen bevilget midler i statsbudsjettet til en nødvendig opptrappingsplan av Familievernet.

I mange år har myndighetene konsentrert innsatsen på familievernområdet rundt mekling ved samlivsbrudd, høykonflikt og vold og spesifikke samtaler med barn. Familievernets 550 ansatte har hjulpet mange barn og foreldre i bruddsituasjoner. Reparasjon og hjelp når krisen først er tilstede er selvsagt viktig, men det har gått på bekostning av kjerneoppgavene i familievernet: parterapi og familiebehandling.  Enkelt sagt har fokuset vært å slukke branner og redde restene fremfor å vektlegge terapiprosessene som forebygger storbranner i norske familier.

Vi vet at mange brudd kan unngås med høyere fokus på parterapi og familiefungering. Nye retninger innen parterapi har gitt lovende resultater. Utfordringen er at det krever både teoretisk og praktisk kompetanse for å beherske metodene. Men i mange år har det ikke vært egne kompetansemidler eller utviklingsfokus på parterapi. Gode foreldreskap har vært et mål, uten å skjele bevilgningsmessig til kompetansen som bygger dem, nemlig gode parforhold. I lengden gir ikke dette mening.

Familievernet trenger en opptrappingsplan på lik linje med det både psykiatri og rusbehandling har hatt. Det er på tide at vi som leverer familietjenester får muligheter for kompetanseheving, fagutvikling og forskning. Årets statsbudsjett gir ikke rom for et kompetansemessig løft. Vi antar dette er en glipp og oppfordrer regjeringen til å følge anbefalingen fra sin egen utredning om familievernet: Styrk parterapien.

Aktuelt

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.