Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Det blir viktig for meg å posisjonere SKF som ideell aktør med en selvstendig stemme i det offentlige og politiske rom. Ideelle aktører har hatt en sentral rolle i etablering og oppbygging av det norske velferdstjenester og spiller også i dag viktige rolle. 

Familievernutvalget overleverte i desember NOU 2019:20 En styrket familietjeneste. SKF har overlevert en grundig høringsuttalelse som jeg ønsker å følge opp både i møter med departement, Storting og Bufdir. 

SKF er en faglig sterk organisasjon som betyr mye for mange mennesker i krevende livssituasjoner. Sammen med ledere,  ansatte og styret i organisasjonen ønsker jeg å bidra til faglig og organisatorisk utvikling av familievernet i Norge, styrke samarbeidet med utdanningssektoren og bidra til mer forskning på området.

Aktuelt

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.