Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Det blir viktig for meg å posisjonere SKF som ideell aktør med en selvstendig stemme i det offentlige og politiske rom. Ideelle aktører har hatt en sentral rolle i etablering og oppbygging av det norske velferdstjenester og spiller også i dag viktige rolle. 

Familievernutvalget overleverte i desember NOU 2019:20 En styrket familietjeneste. SKF har overlevert en grundig høringsuttalelse som jeg ønsker å følge opp både i møter med departement, Storting og Bufdir. 

SKF er en faglig sterk organisasjon som betyr mye for mange mennesker i krevende livssituasjoner. Sammen med ledere,  ansatte og styret i organisasjonen ønsker jeg å bidra til faglig og organisatorisk utvikling av familievernet i Norge, styrke samarbeidet med utdanningssektoren og bidra til mer forskning på området.

Aktuelt

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Jul i to hus

«Men hva med jul?» Mange foreldre i bruddfase kjenner det spørsmålet. Det setter seg i magen, ja hvordan blir det? Feire sammen, klistre på smilet å late som alt er greit? Feire med barna, måtte trøste dem fordi de savner eller tenker på den andre forelderen? Eller selv feire uten barna, blir det jul da? Hva er riktig, hva er best for barna? Hva vil barna egentlig?