Pressemelding fra Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad (56) er engasjert som ny direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Hilde Barstad er jurist med tilleggsutdannelse i ledelse, og har bred erfaring fra ulike stillinger i offentlig sektor.

Pressemelding fra Stiftelsen Kirkens Familievern

En brytningstid for ideelle aktører

– Hilde Barstad skal lede i stiftelsen i en brytningstid for ideelle aktører i familievernet. Driften av familievernkontorene er i dag finansiert i sin helhet ved statlige tilskudd gjennom Bufdir som oppdragsgiver. Regjeringen har nettopp oppnevnt Familievernutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skal levere sin utredning i form av en offentlig utredning i løpet av 2019, sier styreleder i SKF, Helle Gjetrang

– Jeg gleder meg til å lede en faglig sterk organisasjon som betyr mye for mange mennesker i en krevende livssituasjon. Det blir både viktig og interessant å følge arbeidet i Familievernutvalget, og jeg ser fram til å bidra til at Stiftelsens ståsted og synspunkter blir ivaretatt i denne prosessen, uttaler SKFs nye direktør, Hilde Barstad.

Over 39 000 samtaler

Stiftelsen Kirkens familievern er en ideell, diakonal stiftelse med 10 familievernkontor fordelt over hele landet. Kontorene tilbyr samtaler og mekling til par, familier og enkeltpersoner som opplever utfordringer i nære relasjoner. I 2017 hadde kontorene til sammen 39 102 samtaler og 12 267 nye henvendelser. De nye henvendelsene var fordelt på 7 629 saker om samlivsspørsmål og andre familiesaker, og 4 638 om mekling. Familievernkontorene har i tillegg utadrettet virksomhet som veiledning, informasjon og undervisning om familierelaterte tema.

Politisk erfaring

Barstad har nylig avsluttet et åremål som direktør for Kulturetaten i Oslo kommune, og har tidligere vært blant annet rådgiver i Samferdselsdepartementet og eiendomsdirektør i Forsvarsbygg. Hun har også arbeidet som konsulent innen kommunikasjon og analyse. I perioden 1999-2003 var hun byråd i Oslo kommune, hvor hun det meste av perioden var byråd for Miljø og samferdsel. Hilde Barstad har bred styreerfaring og har i mange år vært politisk aktiv.

 

Hilde Barstad tiltrer stillingen 16. juli og er foreløpig engasjert for et år.

Kontakter for mer informasjon:

Styreleder i SKF, Helle Gjetrang, telefon 951 61 904

Direktør Hilde Barstad, telefon 975 02 246

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.