Pressemelding fra Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad (56) er engasjert som ny direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Hilde Barstad er jurist med tilleggsutdannelse i ledelse, og har bred erfaring fra ulike stillinger i offentlig sektor.

Pressemelding fra Stiftelsen Kirkens Familievern

En brytningstid for ideelle aktører

– Hilde Barstad skal lede i stiftelsen i en brytningstid for ideelle aktører i familievernet. Driften av familievernkontorene er i dag finansiert i sin helhet ved statlige tilskudd gjennom Bufdir som oppdragsgiver. Regjeringen har nettopp oppnevnt Familievernutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skal levere sin utredning i form av en offentlig utredning i løpet av 2019, sier styreleder i SKF, Helle Gjetrang

– Jeg gleder meg til å lede en faglig sterk organisasjon som betyr mye for mange mennesker i en krevende livssituasjon. Det blir både viktig og interessant å følge arbeidet i Familievernutvalget, og jeg ser fram til å bidra til at Stiftelsens ståsted og synspunkter blir ivaretatt i denne prosessen, uttaler SKFs nye direktør, Hilde Barstad.

Over 39 000 samtaler

Stiftelsen Kirkens familievern er en ideell, diakonal stiftelse med 10 familievernkontor fordelt over hele landet. Kontorene tilbyr samtaler og mekling til par, familier og enkeltpersoner som opplever utfordringer i nære relasjoner. I 2017 hadde kontorene til sammen 39 102 samtaler og 12 267 nye henvendelser. De nye henvendelsene var fordelt på 7 629 saker om samlivsspørsmål og andre familiesaker, og 4 638 om mekling. Familievernkontorene har i tillegg utadrettet virksomhet som veiledning, informasjon og undervisning om familierelaterte tema.

Politisk erfaring

Barstad har nylig avsluttet et åremål som direktør for Kulturetaten i Oslo kommune, og har tidligere vært blant annet rådgiver i Samferdselsdepartementet og eiendomsdirektør i Forsvarsbygg. Hun har også arbeidet som konsulent innen kommunikasjon og analyse. I perioden 1999-2003 var hun byråd i Oslo kommune, hvor hun det meste av perioden var byråd for Miljø og samferdsel. Hilde Barstad har bred styreerfaring og har i mange år vært politisk aktiv.

 

Hilde Barstad tiltrer stillingen 16. juli og er foreløpig engasjert for et år.

Kontakter for mer informasjon:

Styreleder i SKF, Helle Gjetrang, telefon 951 61 904

Direktør Hilde Barstad, telefon 975 02 246

Aktuelt

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.