Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

 - Det er godt å være tilbake i denne viktige jobben. Jeg kom til Justisdepartementet rett før nedstengningen i mars 2020. Noe av det som var viktig for regjeringen, var på så god måte som mulig ta vare på dem som fikk det mest vanskelig når samfunnet ikke var åpent som vanlig. Særlig bekymret var vi for hvordan familier som hadde det vanskelig før nedstengninger fikk det når alle måtte være hjemme hele tiden. Samtidig var familievernet lukket i en lang periode. Heldigvis kom det i gang igjen etter en stund.

Inntrykket fra familievernet er at mange familier fikk det bedre under pandemien fordi livet ble roligere slik at den stressende tidsklemma forsvant.  Men de som hadde det vanskelig fra før, fikk det enda vanskeligere. Noen av disse familiene som var i kontakt med familievernet før pandemien mistet vi kontakt med. Vi ser også at mange av de familiene som nå kommer til oss har mer komplekse problemer de trenger hjelp til å komme ut av.

Et viktig funn som kom fram i Korona-kommisjonens første rapport, var at myndighetene ikke nådde fram med informasjon til en del grupper. Særlig var det vanskelige å komme fram til flere innvandrergrupper.

 - Dette er det svært viktig a vi tar med oss videre i arbeidet vårt. Mye kan tyde på at familievernet ikke når bredt nok ut.  Som diakonal organisasjon har en særlig viktig jobb å gjøre her. VI vet at vi nettopp fordi vi er diakonale lettere kan nå ut til en innvandrergrupper som kanskje i utgangspunktet er skeptiske til offentlige myndigheter, sier Hilde Barstad

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).