BARN OG UNGDOM

Noen ganger er det vanskelig å være barn eller ungdom i en familie.

Noen ganger er det ekstra vanskelig å være barn eller ungdom i en familie. Det kan være utfordrende hvis de voksne i familien er veldig uenige om alt mulig. Eller hvis de nettopp har flyttet fra hverandre og ikke forstår at for barn og ungdom kan det oppleves som en krise, og at en kan bli svært lei seg. Det kan også være vanskelig hvis barn eller ungdom ikke kommer overens med en ny steforelder eller nye stesøsken.

Bor du i en familie hvor de voksne sliter med å bli enige, om for eksempel hvilke regler du skal ha, eller hvor mye du skal bo hos mor og hvor mye hos far. Eller føler du at stesøsteren din har helt andre regler enn deg? Er du lei deg fordi foreldrene dine har flyttet fra hverandre, mor eller far har funnet en ny kjæreste, og ingen ser hvordan du har det?

Det er ikke sikkert at de voksne er klar over hvor strevsomt dette er for deg, eller hvor vanskelig det kan være for deg å si i fra. Kanskje skjønner ikke de voksne at det ikke alltid er så lett for barn eller ungdom å vite hva de vil, eller hvordan de vil ha det.
På familievernkontoret kan du få snakke med en terapeut om slike spørsmål. Terapeuten slipper du ta hensyn til, du kan si det som du føler det. Eller du kan få hjelp til å finne ut hva du mener, ønsker eller hvordan du skal få til å si det til de voksne.

Trykk her for å bestille time hos ditt lokalkontor

KULTUR OG ETNISITET

Kulturer kan være forskjellige, og noen ganger er de forskjellige innenfor en familie også. Det kan være at foreldre kommer fra hver sin kultur, og skal sammen skape en slags tredje kultur med sine barn. Eller det kan være at begge foreldre kommer fra samme kultur, en annen enn den norske, og barna vokser opp med den norske kultur. Ulike kulturer har ulike verdier og dette skaper utfordringer for mange.

Mann med barn

Er du en ungdom som lever i en familie med flere kulturer? Venner betyr mye og de har sine normer og regler. Foreldrene dine betyr mye, og de har sine verdier. Dette går kanskje ikke helt sammen. Det er vondt å leve med forventninger som blir umulig å leve opp til. Foreldrene dine kjenner ikke så godt vennekulturen og venner kjenner ikke så godt foreldrekulturen.

Dette er et problem det er viktig å løse. Hvis ikke kan det over tid gi deg andre problemer, du kan bli nedfor eller komme i konflikt med omgivelsene. Hvis de rundt deg blir klar over dine dilemmaer, så er det en mulighet for at kan de kan bidra til løsning. Hvis de ikke er oppmerksomme på det, kan de bidra til at problemene blir større. På familievernkontoret kan hele familien komme, og få hjelp til å finne ut hvordan dere skal løse problemene.

Trykk her for å bestille time hos ditt lokalkontor

Relaterte artikler

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.