Familiesamtaler

Ingen familier eller problemer er helt like. På familievernkontoret får dere hjelp til det som er vanskelig akkurat for dere. 

Enten dere er førstegangsforeldre med små barn eller erfarne foreldre, kan det være strevsomt å få familielivet til å fungere.

Små og store konflikter mellom foreldre og barn er ikke uvanlig. Foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling, men noen ganger kan barn ønske noen andre å snakke med. Familievernet ønsker at barn deltar i samtalene, der det er mulig. Nye familieforhold med for eksempel særkullsbarn eller ny partner som ikke har barn fra før, gir ofte utfordringer. Det kan også være problemer mellom generasjonene i familien.

Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp:

  • samspillet i familien
  • problemer mellom generasjonene
  • førstegangsforeldre som skal omstille seg til å ta ansvar og gi omsorg
  • utfordringer med dine, mine og våre barn
  • hjelp til foreldresamarbeid mellom ekspartnere
  • konflikter mellom ulike kulturer
  • tilbud til foreldre og barn ved fysisk eller psykisk vold i familien
  • sykdom og tap
  • tvangsekteskap og andre skadelige praksiser

Har du andre spørsmål eller ønsker du å vite mer om dette temaet, kontakt ditt lokalkontor

Aktuelt

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.