Familiesamtaler

Ingen familier eller problemer er helt like. På familievernkontoret får dere hjelp til det som er vanskelig akkurat for dere. 

Enten dere er førstegangsforeldre med små barn eller erfarne foreldre, kan det være strevsomt å få familielivet til å fungere.

Små og store konflikter mellom foreldre og barn er ikke uvanlig. Foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling, men noen ganger kan barn ønske noen andre å snakke med. Familievernet ønsker at barn deltar i samtalene, der det er mulig. Nye familieforhold med for eksempel særkullsbarn eller ny partner som ikke har barn fra før, gir ofte utfordringer. Det kan også være problemer mellom generasjonene i familien.

Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp:

  • samspillet i familien
  • problemer mellom generasjonene
  • førstegangsforeldre som skal omstille seg til å ta ansvar og gi omsorg
  • utfordringer med dine, mine og våre barn
  • hjelp til foreldresamarbeid mellom ekspartnere
  • konflikter mellom ulike kulturer
  • tilbud til foreldre og barn ved fysisk eller psykisk vold i familien
  • sykdom og tap
  • tvangsekteskap og andre skadelige praksiser

Har du andre spørsmål eller ønsker du å vite mer om dette temaet, kontakt ditt lokalkontor

Aktuelt

SIK- rapport

Kirkens familievenn har fått utarbeidet en rapport om minoritetsfamiliers oppfatning av familievernet.

Familievernutvalget - høringsuttalelse

Stiftelsen Kirkens Familievern har avgitt høringsuttalelse til det regjeringsoppnevnte Familievernutvalget.

Det går bra

Det var hun som hadde tatt kontakt. Paret ønsket parterapi. De hadde hatt en periode med mye krangling, og orket ikke ha det sånn lenger.