PARSAMTALER

Enten det dreier seg om utroskap, kommunikasjonsproblemer eller at følelsene tar slutt, kan det være godt å snakke med en nøytral tredjepart.

NÅR FØLELSENE BLIR BORTE

Mange par opplever en intensitet og glede i forholdet i starten, men etter en tid så vender hverdagen tilbake. Flere står i en situasjon hvor følelsene ikke lenger er like sterke, men man er i en situasjon som gjør at det er viktig og ønskelig å holde sammen.

Det kan være veldig vanskelig når forelskelsen dabber av og man kanskje begynner å føle seg mer ensom i forholdet.

Mange par har ofte gått seg fast i daglige rutiner og mønstre som gjør at man i mindre grad enn tidligere ser partneren sin. Men det er mulig å komme seg ut av det. Det handler mye om å ha trygghet i bunnen. Snakke sammen, bruke tid sammen. Vi har erfaring med å løse opp i slike situasjoner.

Trykk her for å bestille time hos ditt lokalkontor

Relaterte artikler

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.

Vanlige spørsmål rundt parsamtaler

Har dere barn sammen som er under 16 år, plikter dere å møte til mekling før det kan søkes om separasjon. Intensjonen ved den obligatoriske meklingsordningen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, bosted og samvær.

 

Meklingstime får dere ved å henvende dere pr telefon eller oppmøte ved et familievernkontor. Normalt skal det mekles i den kommunen dere sist hadde felles adresse. Som hovedregel er det fremmøteplikt til første meklingstime. Mekler vil etter denne timen utstede en meklingsattest som må vedlegges separasjonssøknaden. Ofte kan det være hensiktsmessig å fortsette med flere frivillige meklingstimer for å komme frem til en detaljert avtale. Det kan tilbys flere meklingstimer om dere trenger det.

 

Separasjonssøknad sendes sammen med meklingsattest til Fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen.

 

Det kreves ingen grunn for å søke separasjon, det er nok at den ene eller begge ikke ønsker å fortsette samlivet. Etter å ha vært separert i ett år, kan dere søke Fylkesmannen om skilsmisse. I separasjonstiden er dere formelt gift og kan ikke gifte dere på nytt. Dersom dere har bodd på forskjellig adresse i mer enn to år, kan dere søke skilsmisse uten å ha vært separert.

 

Søknadspapirer for separasjon og skilsmisse finner dere her.

Nyfamilien er et vanlig og bra alternativ for barn. Ikke sjelden får det nye paret barn sammen også. Allikevel er det mange faktorer som spiller inn for at dette skal bli et tak det er godt for store og små å leve under.

 

Bruk lang tid på prosessen i forkant

Mange har svært dårlig vurderingsevne i forelskelsesrusen og flytter altfor raskt sammen med ny partner. Det kan være mange gode grunner til å flytte sammen. Det føles veldig riktig for de to voksne som vil dele resten av livet. Forholdet kjennes seriøst og man lengter etter å være en hel familie igjen. Samboerskap er praktisk enklere og gjør at paret kan være mer sammen og bli mer naturlig kjent med hverandres barn. Det kan også være store økonomiske fordeler med å dele høye boutgifter. Listen er sikkert enda mye lenger over fordelene med å flytte sammen for paret.

 

Det er da lett å hoppe over barnas behov eller bagatellisere dem. Hva er barnas behov?

Veldig mange barn føler at flytting sammen skjer for raskt. Barna ønsker eksklusiv tid med SIN forelder. Barna trenger å bli hørt når de gir uttrykk for skepsis overfor pappas eller mammas nye partner eller barna hans/hennes.

 

Denne skepsisen går ikke over av seg selv. Veldig mange presser frem samvær og «hyggelige» ting å gjøre sammen for at sammensmeltningen skal gå smertefritt og raskt. Når dette skjer raskere og oftere enn barna har behov for skjer gjerne det motsatte. Barna blir mer motstridende til prosjektet.

 

Den eneste måten en nyfamilie kan etableres positivt på er å ta det i barnas tempo. Ja, det tar gjerne år, blir mer solid og slitesterkt når alle kjenner hverandre godt og har sett hverandre i ulike situasjoner over tid.

 

De yngste barna kan være veldig entusiastiske og har ikke utviklet dette behovet med å regulere kontakt og nærhet til andre mennesker de selv ikke har valgt. Likevel er det stor omveltning å gjøre alle små og store ting sammen med steforeldre og stesøsken.

 

Bruk tid på å bli kjent og finne måter å løse små og store utfordringer

Det nyfamilie-par sliter mest med er konflikter rundt barna. Det er lett å ta parti med sine egne barn mot partner og partners barn. Dette kan spisse seg til svært betente og uløselige konflikter. Dette kan bedre håndteres dersom man har blitt kjent med hverandre over tid, uten å plutselig bo under samme tak og dele alt.

 

Det er viktig å snakke med barna om hva de ønsker og hvordan det vil bli å bo sammen. Det er stor forskjell på å være sammen av og til og det å være en nyfamilie. Barna trenger å finne ut av hvordan de skal forholde seg til både nye stesøsken og steforelder. Her trenger barna assistanse samtidig som de finner naturlig ut av det over tid.

 

Fortsett med å dele dere av og til

Fortsett med å følge med på hvert barns behov for å være alene med sin forelder og gjøre «de gamle gode» tingene. Har man sine egne hyggelige ting å gjøre, er det viktig ikke å slutte med dette selv om familiesituasjonen har endret seg. Har du gått fast på fotballkamper med din sønn er det ikke selvsagt at din partners sønn nå skal være med på akkurat dette. Snakk med barna og la dem kjenne at deres mening er viktig for deg.

Det er veldig naturlig å treffe en ny partner etter et samlivsbrudd. Noen traff denne partneren allerede før bruddet og dette var noe av drivkraften for å flytte fra hverandre. For barna kan ny partner oppfattes som en ukjent inntrenger og de trenger tid og kloke valg for å bli fortrolig med den nye situasjonen.

 

Som foreldre er det viktig å forstå at barna trenger deg som forelder like mye som før og du vil ha mindre tid til kjæreste enn før du fikk barn.De fleste barn har fortsatt en drøm om at mamma og pappa skal finne sammen igjen og de har ikke den samme entusiasmen for ditt nye forhold som du har selv.

 

Hjelp barna med å snakke om hva de føler for dette og vent med å introdusere vedkommende til barna er klare.

 

Fortell din ekspartner at du vil at barna skal møte kjæresten din

Det kan være klokt å involvere din ekspartner i dine planer. Fortell at du nå tenker at tiden er inne for barna til å møte din partner. For at din ekspartner skal få til å være mest mulig positiv ift din nye partner, er det en stor fordel at hun er forberedt på at barna skal møte vedkommende. Det er viktig at barna fritt kan snakke om denne personen også hos den andre forelderen. En ny partner må ikke gjøres til en hemmelighet.

 

Vær lydhør overfor barnas behov

Når barna har truffet din partner og evt dennes barn, er det viktig å være lydhør for hvor ofte det er ønskelig for barna å møtes alle sammen. Når barna uttrykker motvilje mot personen eller at det blir for mye tid med partner og evt barna, er det svært viktig at du tar dette på alvor og gjør noe med det. Mange nye par er svært ivrige på dette prosjektet med å bli en ny familie. Her er det virkelig viktig å gjøre dette i barnas tempo og ikke blåse av motforestillingene. Det går ikke raskere å få til positive forhold ved å presse barna. Mye tyder på det motsatte, dersom barna må være mer sammen med partner og evt barn enn de ønsker, kan motviljen feste seg enda mer.

 

Barn ønsker gjerne noe eksklusiv tid med sine egne foreldre. Det er gode muligheter til å knytte tettere bånd, se hverandre tydelig og kjenne trygg tilhørighet. Det er dette forholdet som er barnets viktigste anliggende, og ikke alle ekstra voksne og barn som kan komme inn etter hvert.

 

Når barna kjenner at foreldrene forstår dette, er det lettere for dem å åpne opp for ny partner og oppleve denne endringen positiv og berikende.