Du og jeg og ADHD, et samlivskurs - Follo

Et grunnkurs i å ta vare på parforholdet når en eller begge har ADHD. 

Å leve i et parforhold hvor noen har ADHD kan være både fantastisk givende og ekstremt utfordrende. Særlig utfordrendekan det bli hvis de to i paret ikke har en grunnleggende forståelse av hvordan en voksen ADHD-hjerne fungerer og hvilken innvirkning ADHD kan ha på parforhold og familieliv. Mange par opplever at de blir fanget i konfliktmønstre og roller ingen av dem trives med, basert på at begge misforstår og feiltolker intensjonene bak og årsakene til den andres væremåter. Maksimalt antall deltakere er 6 par.

Hovedtemaer i kurset:

  • ADHD-effekten på parforholdet
  • Hvordan gode og varige parforhold blir til
  • Hvordan kjenne igjen og komme ut av typiske parkonfliktmønstre
  • Sex og ADHD
  • Å leve med varige forskjeller

Kurset er utviklet av Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington.

Nytt kurs starter opp14. september på Familivernkontoret Oslo Nord. Dette kurset er dessverre fulltegnet. 

 

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.