Gruppe for foreldre med barn i fosterhjem

Å være forelder og ha sitt barn i fosterhjem er krevende, og mange opplever sorg og skuffelser, men vi vet at du er betydningsfull for barnet ditt.  Derfor håper vi at tilbudet skal bidra til at du og barnet ditt opplever situasjonen og samvær lettere. Gjennom gruppa skal du få støtte av andre i lik situasjon, dele tanker og erfaringer, oppleve respekt, kjenne styrken gjennom samvær med andre i lignende situasjon og finne støtte til å komme videre. Gruppa er gratis, og vi serverer litt enkel mat.

Gruppe for foreldre med barn i fosterhjem

Ingen kommende kurs

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.