Ringerike - Hallingdal avd. Ringerike

Familievernkontoret i Ringerike dekker kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad og Modum. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Ringerike - Hallingdal avd. Ringerike

Telefon: 32 12 33 44

Telefontider: 08:30-15:00

 

Epost: familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Åpningstider: 08:30-15:00

Vi tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd, samt samlivskurs og foreldreveiledningskurs. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss. Merk: Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på e-post. På kontoret møter du familieterapeuter og meklere, med grunnkompetanse som pedagoger og sosionomer. Ved kontoret har vi også spesialkompetanse på kognitiv atferdsterapi for barn og unge, som vi bruker i samtalene med barn og unge. I tillegg er det kontorfaglig ansatt. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Timebestillinger tas imot pr. telefon i kontorets åpningstid.  Innimellom har vi større pågang enn kapasitet, og da vil vårt tilbud dessverre bli begrenset til familier med barn under 18 år.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn 4 uker.  I disse sakene vil par med barn blir prioritert. 

 

 

Ingen kommende kurs

Aktuelt

Ny styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern

I mars ble det oppnevnt nytt styre i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Bård Mæland, rektor på VID, fortsetter i styret i ny rolle som styreleder.

Stiftelsen Kirkens Familievern følger Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter, når det gjelder produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Årsmelding for 2022

I fjor hadde SKF til sammen 11 949 nye henvendelser av kliniske saker og meklinger. Eller fikk du med deg Barne- og familieminister Kjersti Toppes besøk på familievernkontoret i Mosjøen? Dette og mye annet finner du i årsmelding for 2022.