Christiania

Vi tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling, samt samlivskurs og foreldreveiledningskurs. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Christiania

Telefon: 23 28 39 40 

Telefontid:
kl. 08.30 – 11:30 og fra 12:00 – 15.00 alle hverdager, avvik kan forekomme

Kontorets åpningstider:

Mandag Kl.08:00- 19:00

Tirsdag-fredag 08:00-15:30

Alle fysiske møter ved Familievernkontoret skal være forhåndsavtalt.

Send oss en e-post: familievernkontoret.christiania@bufetat.no

MERK: Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på e-post.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om problemer i parforholdet eller i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss, og alle som jobber hos oss har taushetsplikt. 

På familievernkontoret jobber det erfarne familieterapeuter og meklere. Når du henvender deg til oss første gang, vil du få kontakt med en av våre konsulenter som vil be om en kort beskrivelse av årsaken til din henvendelse før du får time hos familieterapeut eller mekler.

Timebestillinger tar vi imot per telefon i kontorets åpningstid. På grunn av større pågang enn kapasitet, er vårt tilbud dessverre begrenset til familier med barn under 18 år.

Vi har som mål å tilby meklingstime innen tre uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker.

Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler.

Kommende kurs

ENKEL OG EFFEKTIV AGGRESJONSKONTROLL- FAMILIEVERNKONTORET CHRISTIANIA, Starter 17.oktober 2022

Enkel og effektiv aggresjonskontroll - et kurs om ansvar. Kursstart 17.oktober

Emosjonsfokusert foreldrekurs: Gi barnet en god relasjon til begge foreldre når samarbeidet er vanskelig. Starter 28.september

Et kurs for foreldre som ønsker å hjelpe barna med å ha et godt forhold til den andre forelderen, selv om det er vanskelig. Kurset strekker seg over fire halve dager

Emosjonsfokusert foreldrekurs: Gi barnet en god relasjon til begge foreldrene når samarbeidet er vanskelig. Starter 30.november

Et kurs for foreldre som ønsker å hjelpe barna med å ha et godt forhold til den andre forelderen, selv om det er vanskelig. Kurset strekker seg over fire halve dager

TUNING INTO TEENS. Starter 28.oktober 2022 Familievernkontoret Christiania

Familievernet inviterer til foreldregruppe. Å være foreldre kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Når barnet kommer i tenårene og blir ungdom synes mange foreldre det blir vanskeligere å oppnå kontakt, de føler seg avviste og blir usikre. Tenåringen er nysgjerrig, utforskende og søkende i forhold til identitet og sosial tilhørighet. Det utfordrer oss som foreldre.

Fulltegnet-Bufferkurs, helg 8-9.oktober 2022 - Familievernkontoret Christiania

"Bufferkurs", er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Bufferkurs, helgekurs 12-13.november 2022 - Familievernkontoret Christiania

"Bufferkurs", er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

FULLTEGNET Bufferkurs, helg 22-23.oktober 2022- Familievernkontoret Christiania

«Bufferkurs», er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Minikurs - Familievernkontoret Christiania 20.oktober 2022

Minikurset "Konfliktfylt samarbeid" er et kurs for foreldre med høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd. Noen samlivsbrudd fører med seg utfordringer i foreldresamarbeidet. Vi tilbyr et to-timers kurs hvor vi snakker om hvilke konsekvenser dette kan ha for barna, og gir gode råd som kan dempe konflikter. 

Hva med oss/Hva med meg

Inspirerende kurs for dere/deg med barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kursene holdes på gode hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kurset starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj. Erfarne fagfolk leder kursene.

Fulltegnet. Circle of security - Start 26.oktober Foreldreveiledningskurs Familievernkontoret Christiania

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.