Follo

Vårt kontor dekker kommunene Vestby, Ås, Frogn, Ski, Oppegård, Enebakk og Nesodden. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Follo

Familievernkontoret i Follo tilbyr gratis parterapi, familieterapi og pliktig mekling ved samlivsbrudd

 

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om problemer i parforholdet og i familien, samt samtaler med barn og unge. Du kan også ta kontakt når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost. Du trenger ikke henvisning.

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger, og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. I tillegg er det kontorfaglig ansatte. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Når du henvender deg til oss første gang, vil du få kontakt med en av våre kontorfaglige som vil be om en kort beskrivelse av årsaken til din henvendelse før du får time. Timebestilling.

Telefon: 649 14 660
Telefontider: 08:30-15:00. Avvik kan forekomme. Åpningstid 08.00-15.30
Epost: kf.follo@bufetat.no
Avlysninger kan skje både via telefon og e-post. Timebestilling tar vi imot per telefon i kontorets åpningstid.
Sted: Familiekontoret holder til i 3. etasje i Idrettsveien 7 (Torvgården) i Ski sentrum. Samme bygning som Bogerud Tekstil.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. På grunn av større pågang enn kapasitet, er vårt tilbud dessverre begrenset til familier med barn under 18 år.

 

Kommende kurs

Gruppe for foreldre med barn i fosterhjem

Å være forelder og ha sitt barn i fosterhjem er krevende, og mange opplever sorg og skuffelser, men vi vet at du er betydningsfull for barnet ditt.  Derfor håper vi at tilbudet skal bidra til at du og barnet ditt opplever situasjonen og samvær lettere. Gjennom gruppa skal du få støtte av andre i lik situasjon, dele tanker og erfaringer, oppleve respekt, kjenne styrken gjennom samvær med andre i lignende situasjon og finne støtte til å komme videre. Gruppa er gratis, og vi serverer litt enkel mat.

Sinnemestringskurs "Jeg er for sint"

I løpet av kurset ønsker vi å hjelpe kursdeltagerne til å ta skritt i riktig retning for å endre sin livssituasjon til det bedre. Vi vil gi deg noen verktøy som kan være til praktisk nyttig hjelp i de situasjonene der sinne og irritasjon kommer ut av kontroll.

Du og jeg og ADHD, et samlivskurs - Follo

Et grunnkurs i å ta vare på parforholdet når en eller begge har ADHD. 

Bufferkurs for par (helgkurs) - Follo

Bufferkurs er et kurs for par som har vært sammen lenge nok til å ha oppdaget at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Kurs for foreldre med utfordrende samarbeid etter samlivsbrudd

Om barns reaksjoner på konflikt mellom foreldre

Aktuelt

Familievernet trenger en opptrappingsplan

Parterapien må prioriteres høyere. Dette ble slått fast av det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2019 leverte en gjennomgang av familieverntjenesten (NOU 20/2019).

Tilbyr samtaler på Teams

Familievernet tilbyr også digital rådgivning via Teams. Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. 

Solveig Kopperstad Bratseth, ny fungerende direktør

Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle SKF som en profesjonell leverandør av familieverntjenester.