Ringerike - Hallingdal avd. Hallingdal

Familievernkontoret avd. Hallingdal dekker hele Hallingdal, det vil si kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Ringerike - Hallingdal avd. Hallingdal

 

Telefon: 32 12 33 44.

Telefontider:  08:30-15:00.

Åpningstider: 08:30-15:00.

E-post: familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no 
OBS: Ikke bestilling eller endring av timer pr e-post.

Postadresse:      Torget 5 c,  3570 Ål.
Besøksadresse:  Torget 5 c,  3570 Ål.

Parkering:
Gratis parkering på Torget eller på egen parkeringsplass opp bakken på baksiden av huset (oppkjøring fra Torget).

Vi tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd, samt samlivskurs og foreldreveiledningskurs. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss.
Merk: Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på e-post.

På kontoret møter du familieterapeuter og meklere, med grunnkompetanse som pedagoger og sosionomer. Ved kontoret har vi også spesialkompetanse på kognitiv atferdsterapi for barn og unge, som vi bruker i samtalene med barn og unge. I tillegg er det kontorfaglig ansatt.
Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Timebestillinger tas imot pr. telefon i kontorets åpningstid. 
Innimellom har vi større pågang enn kapasitet, og da vil vårt tilbud dessverre bli begrenset til familier med barn under 18 år.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn 4 uker.  I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Kontoret har faste utedager for samarbeid i felles saker med helsestasjon, psykisk helse og andre kommunale tjenester i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune 1-2 dager per måned.

Kommende kurs

Bufferkurs for par (kveldskurs) - Familievernkontoret avd. Hallingdal

Samlivskurs for par

Kurs for foreldre med utfordrende samarbeid etter samlivsbrudd - Familievernkontoret avd. Hallingdal

Kurs for foreldre med utfordrende samarbeid ved samlivsbrudd.

Aktuelt

Ny leder på Otta

Geir Vik har vært ved familievernkontoret på Otta i 35 år. En mer dedikert og engasjert person i familievernet skal en lete lenge for å finne. Med stort hjerte for lokalmiljøet kontoret er en del av, har han vært viktig for at familievernet har klart å nå ut til mange. Så det er ikke rart at lokalavisen har skrevet om ham.

Alle er velkommen til Familievernet

Av og til kan kanskje ordet «familie» få oss til å tenke på stereotypen mor, far og barn. Men familien er jo så mye mer enn det. Alle er velkommen til oss. I løpet av året har vi deltatt på flere Pride-arrangement for nettopp å understreke det. Her er noen av folkene våre i aksjon.

Tilbake i Stiftelsen Kirkens Familievern

Hilde Barstad er tilbake som direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern etter å ha hatt permisjon for å være statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.